Laboratóriá

Laboratórium biochémie

 • biochemické a hematologické vyšetrenie krvi
 • záťažové testy krvi
 • biochemické vyšetrenie moču

Kontakty:

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
+421 259 370 598

Laboratórium imunológie

 • diagnostika imunopatologických stavov dospelej a detskej populácie s poruchami imunity, alergickými a autoimunitnými ochoreniami
 • vyšetrenia humorálnej a bunkovej imunity
 • diagnostika hypersenzitívnych reakcií na lieky

Kontakty:

doc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.
+421 259 370 861

Laboratórium virológie a diagnostiky vírusových hepatitíd

 • základná diagnostika vírusových hepatitíd pre potreby ambulancií NZZ
 • nadstavbová diagnostika pre potreby infektologických, gastoenterologických, hepatologických ambulancií a oddelení klinickej mikrobiológie

Kontakty:

RNDr. Juraj Gašparovič, PhD.
+421 259 370 885

Laboratórium diagnostiky HIV/AIDS

 • základná diagnostika infekcie HIV
 • pred a potestové poradenstvo infekcie HIV
 • diagnostika primárnej infekcie HIV (možnej profesionálnej infekcie a pod.)
 • diagnostika novorodencov HIV- infikovaných matiek

Kontakty:

doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
+421 259 370 144